Möt Bas Clarijs, konsult på PlantVision

Vem är du?
Jag heter Bas Clarijs och jobbar som konsult inom affärsområdet Compliance på PlantVision i Uppsala. För flera år sedan flyttade jag från Nederländerna till Sverige och studerade analytisk kemi innan jag började min karriär som analytisk kemist på ett GMP-reglerat QC-laboratorium. Detta gav mig min första insikt i compliance och sedan dess har jag arbetat som forskare, projektledare och kvalitetssäkringsspecialist inom reglerade miljöer. Detta har gjort det möjligt för mig att få en bred kunskapsbas och har satt mig i en position idag där jag kan hoppa in i många olika typer av projekt.

Hur ser en dag ut på ditt konsultuppdrag just nu?
I mitt nuvarande uppdrag samordnar jag flera mindre projekt med 12 olika kontraktstillverkare runt om i världen. Den största delen av min tid går åt till att följa upp med varje tillverkare och säkerställa att saker går enligt tidplan, och arbeta för att lösa hinder när dessa dyker upp. Det betyder att det jag gör är dynamiskt och kan förändras från dag till dag beroende på vilka utmaningar som dyker upp. Två exempel är att arbeta med materialförsörjning för att kunna skicka leveranser till tillverkare med material de behöver, eller att diskutera praktiska frågor på laboratoriet med tekniska experter. Jag granskar och godkänner också projektrelaterad dokumentation som analysmetoder, valideringsprotokoll och rapporter. En fördel är att jag, med min tekniska bakgrund och kvalitetssäkringserfarenhet, kan granska dokument utifrån både ett tekniskt och regelverksmässigt perspektiv.

Vad är de bästa med din roll i uppdraget?
Det är fantastiskt att få möjligheten att arbeta med många olika människor runt om i världen, både Japan, Tyskland, USA, Spanien, Storbritannien, Indien med flera väldigt inspirerande att se hur alla arbetar mot ett gemensamt mål. Det är också spännande att se hur man tack vare olika funktioner inom projektet tillsammans kan lösa väldigt komplexa problem.

Vad är de mest utmanade i ditt pågående uppdrag?
Det som är mest utmanande i rollen är att hantera att projektet involverar flera olika länder och företag som alla har olika lagkrav och interna rutiner. Det är en ständig utmaning att anpassa sig till den varierande kravbilden och samtidigt fortsätta att uppfylla våra lokala krav. Och att boka möten i så många olika tidszoner!

Vad är det bästa med att vara konsult hos PlantVision?
Med PlantVisions breda kundportfölj och deras utmaningar och behov finns det möjlighet för många typer av uppdrag att jobba inom. Vi som konsulter på PlantVision uppmuntras till att ha en öppen dialog för att hitta just ditt perfekta uppdrag som är en balans mellan "vad du kan göra" och "vad du vill göra" - att hjälpa kunder baserat på dina styrkor samtidigt som du utvecklas i den riktning du vill.

Bas-ny.JPG

 

 

Jobbar du redan på Plantvision?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@plantvision.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor