Våra team

COMPLIANCE

Connect

PlantVision har många av sina kunder inom regelstyrda branscher. Det ställs därmed krav att regelverk, direktiv och lagar uppfylls och att man ständigt håller sig uppdaterad när nya tillkommer eller uppdateras.

Vad gör vi inom Compliance? 

Compliance är ett av våra affärsområden på PlantVision som hjälper våra kunder att bistå med ett gediget kvalitetsarbete. Vi ger rådgivning och tydliga strategier till kunder utifrån ett riskhanteringsperspektiv. Detta gör det möjligt för våra kunder att uppfylla projekt- och affärsmål för verksamheten med optimal resursanvändning.

Vi stödjer företag i många olika typer av roller inom projektledning, kvalitetssäkring, kvalificering, validering, verifiering och auditering. Allt från att ta fullt projektledaransvar för större investeringsprojekt och förbättrings- eller förändringsprojekt inom reglerad verksamhet, till att utföra specifika uppgifter såsom Valideringsledning för produktions- och labbutrustningar, System- och Processvalideringar, Kvalitetsbedömningar, QA resurser, Regulatory Affairs-specialister, Audits och Värderingstjänster. PlantVisions seniora affärskonsulter stödjer företagsledningen i olika strategiska och operativa frågor kring förändring och förbättring, och fungerar som bryggan mellan kunden och bolagets övriga expertiser.  

Tillsammans fokuserar våra medarbetare på alla aspekter av ett projekt, från beslut och initiering, till tydliggörande av omfattning, planering, genomförande och realiserat värde, till att motivera och utbilda personal för att säkerställa en smidig övergång från utveckling till förvaltning och användning. Vi har ett holistiskt förhållningssätt till våra affärer där användarvänlighet, hållbar förändring och leverans står i fokus. I detta inkluderar vi människa, process och hela livscykeln av lösningen för att nå absolut bästa resultat.

PlantVision Compliance består av ett stort gäng på 70 kompetenta och erfarna medarbetare som brinner för kvalitet, problemlösning och förbättringsarbete. 

Som medarbetare inom PlantVision Compliance får du bland annat: 

 • Inspirerande uppdrag där du själv påverkar din egen utveckling.
 • Personlig utveckling utöver det traditionella tack vare en gemensam utveckling av ditt team där alla bidrar på lika villkor.
 • Fortsatt uppbyggnad och förfining av dina kompetenser genom samarbete med kollegorna i kompetensområden utifrån ett gemensamt intresse.
 • Fantastiska kollegor som inte bara är hjälpsamma och trevliga utan också som räknas som några av de främsta inom branschen. 


Att vara en av oss

Certifieringen Great Place to Work är ett kvitto på att vi delar visionen om en arbetsplats att vara stolt över. Det är då vi växer; när vi vill rekommendera våra egna nätverk att komma och ta del av resan. Det tycker vi talar tydligast för vilken typ utav arbetsplats PlantVision är.

Vad säger våra anställda?

Att ha blivit utsedda till en av Sveriges bästa arbetsplatser och certifierade som ett Great Place To Work®- företag, intygar att våra anställda tycker att vi är en utmärkt arbetsplats. Det finns många anledningar till varför våra medarbetare trivs hos oss. Här kommer några av dem i form av medarbetarekommentarer från vår senaste GreatPlaceToWork-undersökning.

 • Gemenskap

  ”Det finns en hög grad av teamkänsla och samarbetsvilja inom företaget. Alla kollegor är så trevliga och man känner sig alltid som hemma när man träffas. PlantVision är verkligen en arbetsplats som gör mycket för sina anställda, trots en pågående pandemi hittar PlantVision olika kreativa sätt att fortsätta vara en bra arbetsplats för alla.”

 • Utvecklingsmöjligheter

  "Det är en arbetsplats som ger möjlighet och förutsättningar till att utvecklas vilket är väldigt viktigt, både i form av variation av utvecklande konsultuppdrag hos olika kunder och arbetsuppgifter. Det är också fantastiskt att man får utvecklas samtidigt som man har roligt och får umgås med trevliga kollegor."

 • Dela kunskap

  "Det är en trevlig stämning mellan kollegorna på företaget där det alltid finns tid för frågor och diskussion. Man delar med sig av erfarenheter och hjälper varandra både inom sin närmaste grupp men även tvärs över affärsområdena, vilket är fantastiskt."

 • Balans mellan jobb och fritid

  "PlantVision värnar om sina medarbetare. Det är frihet under ansvar och finns en stor flexibilitet inom företaget vilket gör det enkelt att få till livssituationen."

Färögatan 33
164 51 Kista Vägbeskrivning info@plantvision.se 08-503 045 50 Se sida

PLANTVISION GÖTEBORG

Kilsgatan 10
411 04 Göteborg Vägbeskrivning +46 8 503 045 50 Se sida

PLANTVISION MALMÖ

Hammarvägen 19
232 37 Arlöv Vägbeskrivning +46 8 503 045 50 Se sida

PLANTVISION SUNDSVALL

Kolvägen 6
852 29 Sundsvall Vägbeskrivning info@plantvision.se 08-503 045 50 Se sida

PLANTVISION SÖDERTÄLJE

Biovation Park, Forskargatan 20 J
151 36 Södertälje Vägbeskrivning info@plantvision.se 08-503 045 50 Se sida

PLANTVISION UPPSALA

Virdings Allé 32B
754 50 Uppsala Vägbeskrivning info@plantvision.se 08-503 045 50 Se sida

Jobbar du redan på Plantvision?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@plantvision.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor